Disclaimer

Deze website is bedoeld voor informatieve doeleinden alleen. Alle informatie op deze website wordt geleverd “zoals het is” en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. ThissenAutos.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

  • U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen gebruik van deze website en dat u ThissenAutos.nl niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit uw gebruik.
  • U stemt ermee in dat u deze website niet zult gebruiken voor enig onwettig of schadelijk doel en dat u ThissenAutos.nl niet aansprakelijk zult stellen voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit uw gebruik.
  • U stemt ermee in dat u geen auteursrechtelijk beschermd materiaal, handelsmerken of andere eigendomsrechten van ThissenAutos.nl of derden zult gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ThissenAutos.nl.
  • U stemt ermee in dat u geen spam, junk mail of andere ongevraagde communicatie naar ThissenAutos.nl of naar derden zult verzenden.

ThissenAutos.nl behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Disclaimer met betrekking tot informatie

De informatie op deze website wordt geleverd als algemeen advies en is niet bedoeld om te worden gebruikt als juridisch, financieel of medisch advies. U dient altijd een gekwalificeerde professional te raadplegen voor advies over uw specifieke situatie.

ThissenAutos.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen in de informatie op deze website. ThissenAutos.nl aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website.

Disclaimer met betrekking tot links

Deze website bevat links naar andere websites. ThissenAutos.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites. U gebruikt deze links op eigen risico.

Disclaimer met betrekking tot intellectuele eigendom

Alle inhoud op deze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en code, is eigendom van of in licentie gegeven aan ThissenAutos.nl. U mag deze inhoud zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ThissenAutos.nl niet kopiëren, distribueren, reproduceren, vertalen, verzenden, weergeven of anderszins gebruiken.

Disclaimer met betrekking tot geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer of het gebruik van deze website zullen worden beslecht door de rechtbanken van de staat Californië, zonder inachtneming van de conflictregels.

Disclaimer met betrekking tot persoonlijke informatie

ThissenAutos.nl verzamelt geen persoonlijke informatie van gebruikers van deze website.

Disclaimer met betrekking tot kinderen

Deze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar.

Disclaimer met betrekking tot algemene voorwaarden

Deze disclaimer maakt deel uit van de algemene voorwaarden van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze disclaimer en de algemene voorwaarden.